Waar bent u naar op zoek?

Kennis hoort bij catechese

28-08-2012

In Paulus' onderwijs staat de overdracht van het Woord en de christelijke leer centraal. Hoe is dit in ons catechetisch onderwijs? Ineke van Loenen over hoe je jongeren zover krijgt dat ze kennis op willen doen.

Kennisoverdracht heeft voor Paulus een doel: het vormt de basis voor een christelijke levenswandel en het staan in een gebroken wereld.

De Amerikaanse predikant John MacArthur verwoordt de noodzaak van kennis voor een christelijke levensstijl kernachtig: ‘Wat ik weet, beheerst mijn gedachten. Mijn gedachten beheersen mijzelf. Mezelf beheersen resulteert in gehoorzaamheid.’

Ook de theoloog John Stott beschrijft het belang van kennis: ‘Kennis is onmisbaar voor een christelijke levenswandel. Als we het verstand dat door God is gegeven niet gebruiken, veroordelen we onszelf tot geestelijke oppervlakkigheid.’