Waar bent u naar op zoek?

Kennis van eigen gemeente voorwaarde voor goed beleid

16-10-2018

De positie van veel kleine dorpsgemeenten is tegenwoordig niet gemakkelijk. De kosten voor een predikantsplaats stijgen en op veel plaatsen neemt het ledenaantal af, stelt A. Wolswinkel.

Welke mogelijkheden zijn er om de gemeente in stand te houden en haar op te bouwen? 

Om deze vraag te beantwoorden legt de commissie Steunfonds gemeenten van de Gereformeerde Bond de vinger bij enkele aandachtspunten in het algemene beleid van de gemeente. De commissie wil bewustwording over de positie van kwetsbare gemeenten bevorderen en concrete handvatten bieden voor bezinning, beleid en (financieel) beheer. Hoe ontvangen we levend geld en hoe geven we het verantwoord uit? 

Inkomsten

De inkomsten van de gemeente vormen het eerste aandachtspunt. Dalen of stijgen die? In veel gemeenten waarmee de commissie contact heeft, zijn er te weinig middelen om een predikant te kunnen beroepen in de omvang zoals de gemeente steeds gewend was.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 oktober 2018.