Waar bent u naar op zoek?

Kennisniveau niet optimaal

19-03-2012

‘Ze weten haast niets meer', zucht een catecheet. ‘Ik heb het gevoel steeds bij nul te moeten beginnen', klaagt een predikant. Ds. C.H. Hogendoorn vraagt zich af hoe het met het kennisniveau in de christelijke gemeente zit.

Een school die het verzuimt om de kinderen in groep 3 te leren lezen, kan rekenen op veel kritiek. Het bestaat toch niet dat onze kinderen dit onderwijs onthouden wordt? Kinderen móeten leren lezen. Daar zijn we het allemaal over eens. Zou een kerkenraad in één van onze gemeenten kritiek krijgen wanneer hij ertoe besloot om voortaan het leerelement uit de catechese te verwijderen? Hopelijk wel. Ondertussen is de situatie wel zo dat menig catecheet en predikant zucht onder het feit dat het kennisniveau van de jongeren zo ontstellend laag is.

Prof.dr. A. Baars spreekt van een ‘leercrisis’ die zich in de kerk voordoet. Wie zijn ogen en oren niet in de zak heeft, kan niet anders dan de Apeldoornse hoogleraar gelijk geven. Prof.dr. A. van de Beek pleit daarom voor een zogenaamde kerkelijke leerplicht. In verband met de catechese opperde hij onder andere het idee om ouderlingen in te zetten om spijbelaars op te sporen en er verder ook streng op toe te zien dat er werkelijk dingen uit het hoofd geleerd worden.

Het zou een vraag waard zijn of kerkenraden in hun vergadering over de opmerkingen van prof. Van de Beek doorgesproken hebben. Wellicht zijn er die hun beleid in dezen aangescherpt of veranderd hebben. Dat zou winst zijn.