Waar bent u naar op zoek?

column

Kerk 2.0

09-06-2020

Ik vind het interessant om te zien hoe kerkelijke gemeenten omgaan met de huidige crisis waarin we verkeren. Zo investeren sommige predikanten veel tijd in het zoeken naar manieren hoe zij de gemeente kunnen blijven dienen...

…rekening houdend met de maatregelen die er zijn.

Andere predikanten vinden het (stiekem) heerlijk het pastorale werk wat te kunnen minderen, alle overige activiteiten op de lange baan te kunnen schuiven en tijd te hebben om ongestoord de boeken in te duiken. Ze kunnen zich weer focussen op hun corebusiness: het Woord. 

Hoe de kerk in deze tijd gestalte krijgt, is wellicht een uiting van hoe je de kerk definieert. Waar de kerk vooral gezien wordt als plek waar Gods Woord klinkt tot mensen, daar moeten gemeenteleden het hebben van een verbinding met de kerkdienst (soms zelfs zonder beeld!). Het Woord is immers het belangrijkst. Er is veel Geest voor nodig om het Woord bij de luisteraar binnen te laten komen. Want die luisteraar zit in een niet-heilige ruimte, waar een paar minuten voor de preek nog gekletst, gespeeld en geruzied werd. Het enige wat het gemeentelid te zien krijgt, is een tweedimensionale dominee. 

Voor de kerk als gemeente, als groep van mensen van vlees en bloed is op deze manier minder of geen aandacht. Waar dit ook als kern wordt gezien, wordt geprobeerd het gemeente-zijn op een zo goed mogelijke manier te faciliteren. Gemeenteleden worden geïnterviewd. Na een preek is er een online bijeenkomst waar in groepjes doorgepraat wordt over de preek. Er worden wandelingen in kleine groepen georganiseerd. Er zijn gebedskringen in het park. 

In deze tijd moeten we dat aspect van kerk-zijn niet vergeten. Voor mensen is relatie, ontmoeting, gemeenschap van levensbelang. Uit het onderzoek van Ruth Perrin (waar ik in mijn vorige column naar verwees), kwam ook naar voren dat millennials juist zoeken naar ‘familie’ in de kerk. Vaders en moeders, broers en zussen in het geloof; diepe vriendschappen door de generaties heen.

De kerk zal wendbaar en creatief moeten zijn om wegen te vinden om de gemeenschap der heiligen corona-proof vorm te geven.

Elsbeth Visser-Vogel