Waar bent u naar op zoek?

Kerk en Wmo

06-03-2012

De overheid legt steeds meer zorgtaken bij gemeenten neer. Dat betekent een nieuwe kans voor de diaconie, schrijft Dick van Bodegraven.

Waar de diaconie lang geleden ziekenhuizen, verzorgingshuizen en woonvormen hebben opgezet en gefaciliteerd, kan de diaconie nu in een eigentijdse vorm weer meer laten zien wat de bijbelse opdracht van een christen is. Dit kan ze doen door initiatief te nemen om de informele zorg te ondersteunen en te verbeteren en plaatselijk de verbinding te leggen met de formele zorg. Door deel te nemen aan de sociale teams die gemeenten in dorpen en wijken willen gaan opzetten.

Door aan te geven welke ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers nodig hebben zodat zij hun taken beter kunnen doen en het kunnen volhouden. Zorginstellingen kunnen deze ondersteuning bieden, kennis aanleveren en vrijwilligers coachen en begeleiden.

Daarmee kunnen we met elkaar meer betekenen voor de mensen in onze omgeving die het net niet zelfstandig redden. Het is ook een kans om dit meer zichtbaar te maken en te laten zien wat ons als christenen drijft.