Waar bent u naar op zoek?

‘Kerk heeft doorzettingsmacht nodig’

24-04-2014

Ds. W.G. Sonnenberg (65) neemt deze maand afscheid van de Kleopasgemeente in Ede. Hij gaat met emeritaat, om spoedig de pastorie in Veessen te betrekken. En verder blijft hij visitator-generaal.

Ds. Sonnenberg vindt het een ‘irritante gedachte’ dat zijn dagen korter worden. ‘Ik houd te veel van het leven.’

Maar van een serieus emeritaat is geen sprake. Veessen komt bij het rijtje Langerak – waar hij in 1976 als predikant begon -, Den Ham, Hoogeveen, Ede, Ermelo en nog eens Ede. ‘Ik ben aarzelend, zeer aarzelend als predikant begonnen, maar door het bezig zijn in het ambt ben ik alleen maar in mijn roeping bevestigd. Het is mooi om de Schrift uit te leggen, om vertrouwen, veel vertrouwen van mensen te krijgen.’
Sinds 2008 is hij als gemeentepredikant voor 50 procent vrijgesteld voor werk als visitator in de landelijke kerk. Momenteel is hij visitator-generaal. Als voorzitter van het college van visitatoren woont hij de vergaderingen van het moderamen van de kerk bij.

Funtioneert de visitatie in de kerk?

‘De enquêtes in de regio’s zijn er meestal positief over. Wij zoeken als generaal college naar verdergaande scholing. Jammer genoeg is deze niet verplicht. Ik ben onder de indruk van de vele goede mensen die dit werk doen. Bij buitengewone visitaties beginnen ze vaak in een hopeloze situatie, waarin anderen zich al verdiept hebben. Er zijn problemen waar niemand meer uitkomt. Dat ze geen macht heeft, brengt de visitatie in een spanningsveld. Het is haar zwakte en tegelijk haar sterkte. Als visitator kun je geen knopen doorhakken, wat je doet is adviezen geven. Maar daardoor blijven we lang gesprekspartner. Processen in de kerk lopen traag, verziekend traag. Dat hoort bij de juridische zorgvuldigheid die nodig is. Het heeft ook te maken met het feit dat we geen bisschop hebben. De kerk zou gebaat zijn bij meer – wat ik noem – doorzettingsmacht. Het zou goed zijn als de classis sterker werd. In principe heeft de classis veel bevoegdheden, maar deze zouden meer gebruikt moeten worden. In die situatie schrijven visitatoren een rapport, dat de classis implementeert. Dan spreekt een college, geen persoon.

(Interview door Tineke van der Waal)