Waar bent u naar op zoek?

Kerk in de marge

03-07-2012

De één roept op tot herstel van de eenheid met Rome. Een ander claimt juist dat de kerk als organisatie haar tijd gehad heeft. De kerk bevindt zich in de crisis, schrijft dr. H. van den Belt.

Is de kerk gebaat bij een strakkere organisatie en een sterkere eenheid, of juist bij meer diversiteit en lossere vormen? De kerk bevindt zich in de crisis. Een crisis is in het Grieks een oordeel of beslissing. De crisis stelt je voor een keuze. Het is verwarrend dat er met betrekking tot de kerk zulke tegengestelde richtingen gewezen worden.

In de eerste plaats klinkt een roep om meer organisatorische eenheid. Prof.dr. A. van de Beek roept bijvoorbeeld op tot herstel van de eenheid met Rome. Ook minder radicale theologen pleiten voor herstel van het bisschopsambt. Tegelijkertijd klinkt de claim dat de kerk als organisatie haar tijd gehad.

Volgens de Emerging Church, een bont gezelschap van experimentele christelijke gemeenschapsvormen, zijn de traditionele kerkmodellen typisch modern en daarom hinderlijk voor de navolging van Christus. De kerk is een dierentuin. Maar christenen moeten leren om ‘in het wild’ te leven en zich richten op het koninkrijk.