Waar bent u naar op zoek?

Kerk in nieuw Veenendaal

19-09-2011

De kerkelijke gemeente die in de nieuwbouwwijk Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost is ontstaan, krijgt dit najaar de formele status van negende wijkgemeente binnen de plaatselijke hervormde gemeente. Ds. J.K.M. Gerling over gemeentevorming anno 2011.

Lange tijd heeft in hervormd-gereformeerde kring – onuitgesproken of juist benadrukt – het idee geleefd dat teruggang in het kerkelijke leven in grote mate aan het hervormd-gereformeerde deel van de kerk zou voorbijgaan. Hierbij werd gewezen op de druk bezochte diensten en het bloeiende kerkelijke leven in gemeenten die zich tot de Gereformeerde Bond rekenen, ook nog in dagen dat de teruggang in de middenorthodoxie en de Gereformeerde Kerken al duidelijk begonnen of zelfs ver voortgeschreden was. Hier kwam een theologisch gekleurd motief bij. ‘Waar het Woord recht gepreekt wordt, komen de mensen’, zo viel te horen.

Het is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden dat deze gedachte te menselijk was en dat we daarmee de diepte van de secularisatie niet gepeild hebben. Grofweg hebben sinds het begin van de jaren ’90 ook veel gemeenten uit de kring van de Gereformeerde Bond met duidelijke teruggang te kampen. Het kerkbezoek neemt af, vooral in de tweede dienst, de achteruitgang in ledental is verontrustend en de financiële armslag van de gemeenten wordt minder. Inmiddels is ook in gemeenten van Gereformeerde Bondssignatuur inkrimping van het aantal wijkgemeenten en/of predikantsplaatsen aan de orde. Op een aantal plaatsen hangt dat samen met de dramatische scheuring van 2004, maar de hoofdreden is en blijft de afnemende kerkelijke betrokkenheid, ook in het hervormd-gereformeerde deel van de kerk. Te vrezen valt dat dit proces nog lang niet tot een einde is gekomen.