Waar bent u naar op zoek?

Kerk van IJzendoorn gerestaureerd

ds. L. Hak
Door: ds. L. Hak
25-02-2021

De Hervormde kerk van IJzendoorn is in de tweede helft van vorig jaar gerestaureerd. Elke vijf of zes jaar moet de kerkvoogdij aan de monumentendienst een onderhoudsplan van de kerk voorleggen. Bij een goedgekeurd plan draagt monumentenzorg voor een deel bij. Het andere deel komt op de schouders van onze kleine gemeente.

Soms zijn ingrijpende restauraties nodig. Het afgelopen najaar moest het voegwerk aan de zijde van de Waalbandijk gebeuren. Behalve geld is ook arbeid nodig. Een verkoping online van de vrouwenvereniging en giften uit de gemeente en het dorp stemmen tot dankbaarheid. De restauratie is door vakarbeiders gedaan. Gelukkig konden we als gemeenteleden onze concrete bijdrage leveren. Een sleuf aan de onderkant van de muur uitgraven en, na het vernieuwen van het voegwerk, met nieuw waterdoorlatend grof grind opvullen, het kostte heel wat schep- en kruiwerk. Jonge en oudere gemeenteleden, ambtsdragers en predikant hebben zich daarvoor ingezet. Geloof in Woord en daad zogezegd. Het versterkte de saamhorigheid.

Waarom deze restauratie? Om zondag aan zondag op te gaan naar Gods huis, juist in deze tijd, en om gemeente van Christus te kunnen zijn. Mijn eerdere oproep in het Reformatorisch Dagblad herhaal ik van harte: ‘Steun de kleine gemeenten.’ En laten we niet alleen kerken restaureren, maar ook in geloof bidden en werken om de geestelijke vernieuwing van de kerk.

ds. L. Hak

ds. L. Hak
ds. L. Hak