Waar bent u naar op zoek?

Kerk verhuren of niet?

18-11-2013

Het akkoord voor de begroting van 2014 beheerste het nieuws op 11 oktober. Totdat er op die dag ineens veel aandacht uitging naar een kerk in Utrecht, die haar gebouw niet wilde verhuren aan Jong&Out, een werkgroep voor jongeren opgezet door het COC.

Het COC sprong daar direct vol boven op. Je kunt publiciteit niet op een gemakkelijkere manier krijgen. Zeker niet als je bedenkt dat 11 oktober 2013 de Coming Out Dag was. Er werden allerlei dreigementen geuit richting de EGU. Zo zou er aangifte van discriminatie worden gedaan en bovendien zou de zaak worden voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens. Is dit alleen een probleem voor de EGU of kunnen andere kerken hier ook lessen uit trekken?

Veel hervormde gemeenten hebben prachtige, monumentale kerken in eigendom. Voor wie bij een kerkelijke gemeente hoort die over een minder mooie kerk beschikt en toch in een oude kerk wil trouwen, is het mogelijk om voor de huwelijksdienst het kerkgebouw van een andere gemeente te huren. Daarnaast zijn er gemeenten die een kerkelijk centrum hebben waar bruiloften gevierd of vergaderingen gehouden kunnen worden. In de praktijk zullen zich bij de verhuur van de kerkelijke gebouwen weinig tot geen problemen voordoen. Verliefde stelletjes die een kerk willen huren zorgen meestal niet voor problemen.
Maar wat doe je als kerk of als college van kerkrentmeesters als een homoseksueel stel in het kerkelijk gebouw wil trouwen? Hoe reageer je als een organisatie die homoseksuele relaties promoot in het kerkelijk centrum een themadag wil houden? De EGU dacht dat ze zonder problemen Jong&Out konden weigeren. Zij kreeg echter onmiddellijk het verwijt te discrimineren. Een ontwikkeling die van kerken bewustwording vraagt rond het eigen handelen.