Waar bent u naar op zoek?

Kerkbalans in de huiskamer

14-11-2017

Een gemeenteavond organiseren om het nieuwe beleidsplan en Actie Kerkbalans aan de orde te stellen, dat leek de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Streefkerk geen goed idee. Het kon anders, en vooral beter, vond Dirk van den Heuvel.

Bij een gemeenteavond komt altijd het vaste clubje mensen opdagen en wordt maar een klein deel van de gemeente bereikt, was de gedachte. Dirk van den Heuvel, ouderling-kerkrentmeester van de gemeente te Streefkerk, vertelt over de creatieve aanpak. ‘We hebben gemeenteleden gevraagd of ze hun huis wilden openstellen om een avond bij hen aan huis te houden. We wilden mensen bewust niet naar het verenigingsgebouw laten komen, maar hadden als slogan: “Het college komt naar u”.’

Die aanpak was reden voor Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) om Streefkerk de derde prijs van de Mercer/Marsh-VKB Award 2017 toe te kennen. Belangrijk criterium daarbij was dat ‘integrale beleidsontwikkeling’ ruime aandacht kreeg: beleid, financiën en de betrokkenheid van gemeenteleden worden op een goede manier samengebracht.

Praktische zaken

Van den Heuvel: ‘In totaal hebben we zes avonden gehouden, en één middag voor oudere mensen in het plaatselijke seniorencomplex, in een tijdsspanne van twee weken. Per avond kwamen er zo’n vijftien tot dertig mensen, ook mensen van wie we helemaal niet verwacht hadden dat ze zouden komen. In totaal kwamen er 140 mensen, in plaats van de veertig bezoekers die we normaal op gemeenteavonden hebben.

Tijdens de avonden ontstonden er verrassende gesprekken. Wij konden op ons gemak ingaan op het beleidsplan en de financiële situatie; we gaven uitleg over de Algemene Reserve en over het geefgedrag van mensen. De aanwezigen konden op hun beurt hun zegje doen. Zo ontstonden gesprekken over praktische zaken, maar ook over geestelijke dingen, zoals vertrouwen op God en op Zijn zegen. De inbreng van de gemeenteleden hielp ons weer verder bij het maken van beleid.

Het waren opbouwende bijeenkomsten. Doordat ze plaatsvonden in huiskamers was het gezellig – we begonnen met een kopje koffie en na afloop was er voldoende gelegenheid voor napraten en ontmoeting. In kleine groepen werkt het beter om lastige, financiële onderwerpen aan de orde te stellen en uit te leggen.’ 

Tijd rijp

‘Voor deze aanpak was de tijd rijp. Er lag geen druk op het binnenkrijgen van meer geld omdat we er goed voorstaan. We wilden de mensen bovendien informeren over het nieuwe beleidsplan. Ons doel was daarnaast om met mensen in gesprek te gaan. Maar een mooie bijkomstigheid is dat deze aanpak heeft geleid tot tien tot vijftien procent meer aan inkomsten voor Actie Kerkbalans, wat wij overigens vrijwillige bijdrage noemen – en dat terwijl we geen enkele keer de oproep hebben gedaan om meer te geven.

We hebben veel tijd geïnvesteerd in het uitnodigen van gemeenteleden. We maakten een aantrekkelijke uitnodiging die we persoonlijk gingen verspreiden in vijftien verschillende wijken met elk twintig adressen. We deden ze niet zomaar in de bus maar belden bij de mensen aan. Vervolgens gingen we de antwoordformulieren na afloop van de actie weer ophalen. Alles bij elkaar heeft het veel gekost aan tijd en energie, maar dat was het ruimschoots waard.’

Esther Visser