Waar bent u naar op zoek?

Kerkbouw in Zoetermeer

11-06-2013

In Zoetermeer is de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk. Dat is op zichzelf opmerkelijk in deze tijd van secularisatie. Maar ook de visie die aan het bouwplan ten grondslag ligt, trekt de aandacht, schrijft ds. E. van den Ham.

Oosterheem is een nieuwbouwwijk in Zoetermeer met 23.000 inwoners. Een op de vier is van allochtone afkomst, een groot aantal is zelfs niet in Nederland geboren. In de uitgestrekte nieuwe woonwijk staat – tot op heden – geen kerkgebouw; niet van de Protestantse Kerk in Nederland, noch van enig ander kerkgenootschap.

Indertijd is de kerkelijke verantwoordelijkheid voor Oosterheem opgedragen aan de wijkgemeente Ichthuskerk. Dat was voor deze kleine gemeenschap geen geringe taak. Toch is er van meet af aan gezocht naar creatieve wegen om de missionaire roeping gestalte te geven. In 2002 is met ondersteuning van de IZB een pioniersplek geopend, Perron 61. Dat is gewoon een rijtjeshuis in de nieuwbouwwijk.

Nu, elf jaar later, is dit centrum voor veel bewoners – kinderen en tieners voorop – een begrip geworden. Veel gemeenteleden van de Ichthuskerk dragen hun steentje daaraan bij als vrijwilliger. Er zijn allerlei activiteiten: open maaltijden, een kinderkookclub, clubs, Alphacursussen. Het adres is ook een uitgiftepunt van de lokale voedselbank.

Sinds Pasen 2008 worden er ook ‘Perronmeetings’ belegd, waarin wijkbewoners met heel diverse achtergronden, veelal zonder kerkelijke binding, tweewekelijks in de aula van een basisschool samenkomen rond het Woord van God. De opzet is anders dan die van een ‘gewone’ kerkdienst.