Waar bent u naar op zoek?

Kerkdienst en zangavond in Bergeijk

15-06-2023

De Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken houdt DV van 23 tot 30 juni een vakantieweek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in het Brabantse Bergeijk, onder Eindhoven. Zondagavond 25 juni om 18.30 uur is er een kerkdienst in de Protestantse kerk in Bergeijk (Domineestraat 10), waarin ds. M.J. Tekelenburg zal voorgaan. Op dinsdagavond 27 juni is er een zangavond in die kerk, aanvang 19.30 uur. Het Christelijk ’s Grevelduins Mannenkoor ‘De Lofzang’ uit Sprang-Capelle werkt hieraan mee. Deze twee activiteiten van de vakantieweek staan open voor iedereen.