Waar bent u naar op zoek?

Kerkdiensten voor buitenstaanders

28-03-2017

In een straat tussen de Oude en de Nieuwe Kerk in Huizen staat het gebouw waar sinds drie jaar wekelijks ‘De Brug-ontmoetingsdiensten’ worden gehouden voor mensen voor wie de drempel van de kerk te hoog is, vertelt Koos van Noppen.

‘Het warme welkom was wel op z’n plaats’ mompelt de bezoeker, terwijl hij gretig een bak koffie aanpakt. De thermometer gaf onderweg nog min vijf aan. ‘Ik heb veertig jaar in de bouw gewerkt. Mijn moeder had voor dit soort dagen van die halve wantjes gebreid, die dan zo klef nat werden…’ Hij zoekt een plekje. De pianist speelt kerstliedjes, op de beamer draait een overzicht van de komende activiteiten. Een creatieve koffiemorgen, een open maaltijd – en het thema van de dienst deze adventszondag, ‘Beloofd is beloofd’.  

Kloof

De kale man naast me zit te bellen. ‘Oké, drie plaatsen…’ Even later stapt zijn zoon met twee kleinzoons binnen. De rij is meteen vol. Er zijn vanmorgen ongeveer dertig bezoekers in het gebouwtje. Losse stoelen, voorin een groot beamerscherm, verder een sobere inrichting. ‘Niet al te gelikt, geschikt voor de doelgroep,’ zegt voorganger Jan Verkerk. Hij heeft deze week net zijn jubileum gevierd: 12,5 jaar is hij evangelist in het dorp. Bij zijn aanstelling indertijd was het directe contact met rand- en buitenkerkelijken een van zijn aandachtsgebieden. In de afgelopen tijd is dat onderdeel sterk gegroeid. ‘De kloof tussen hen en de kerk is fors. Ik heb heel wat deelnemers aan de Oriëntatiecursussen Christelijk Geloof en soortgelijke ‘zoekerskringen’ naar hun belijdenis en doop mogen begeleiden. Maar slechts een enkeling kreeg een band met een wijkgemeente. Dat gaf me veel te denken.’

Nul-situatie

In 2008 is de bezinning gestart hoe dit probleem opgelost zou kunnen worden. Met veel geduld en vasthoudendheid is het gesprek met de algemene kerkenraad gevoerd over alternatieve vormen van kerkzijn. Jan: ‘Niet dat ik zo’n gemeentestichterstype ben – verre van – maar ik deed het in het belang van zoekers en jong-gelovigen die geen aansluiting vinden bij een reguliere kerkdienst en die dan op zondagmorgen tv kijken.’ In 2013 kreeg de gemeenschap rond ‘De Brug’ de status van Protestantse Pioniersplek, begeleid door Missionair Werk & Kerkgroei en de IZB.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 maart 2017.