Waar bent u naar op zoek?

Kerkenraad houdt vacatures

02-05-2011

Van de 28 (wijk)gemeenten van de classis Woerden blijken er zeven niet meer aan geordend regelmatig huisbezoek te doen. Dat heeft alles te maken met vacatures voor ouderling die moeilijk te vervullen zijn, schrijven ds. N. Noorlander en J. Kwantes.

Gemiddeld kent elke gemeente in de classis Woerden 1,68 vacature voor ouderling (totaal 47 vacatures), 0,32 voor ouderling-kerkrentmeester (totaal 9 vacatures) en 0,68 voor diaken (totaal 19 vacatures). Gemeenten met de vrouw in het ambt blijken net zo goed met vacatures in de kerkenraad te kampen. Het een en ander heeft tot gevolg dat het van huisbezoeken niet altijd komt. In een aantal gemeenten neemt een pastoraal werker het huisbezoek daarom voor zijn rekening.