Waar bent u naar op zoek?

Kerkenraden mogen considereren

31-01-2018

Voor 1 maart moeten kerkenraden en classicale vergaderingen zich uitspreken over een derde pakket kerkordewijzigingen, het zogenaamde considereren, schrijft ds. A.J. Mensink.

In haar vergadering van 19 en 20 april wil de synode nieuwe ordinanties en teksten vaststellen. Het gaat in dit derde pakket met name over samenwerking tussen gemeenten, de taken van de classicale vergadering en de losmaking van predikanten.

De voorstellen zijn gevolgtrekkingen uit het vorig jaar aangenomen rapport ‘Naar een cultuur van mobiliteit’. Achter dit rapport gaat en wil de synode niet terug. In zekere zin zijn de voorgestelde wijzigingen dus onontkoombaar. In kerkenraden en classes kan de gedachte leven dat considereren daarom weinig zin heeft, mede omdat men ervaart dat kritische consideraties vaak maar weinig effect hebben. 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 februari 2018.