Waar bent u naar op zoek?

Kerkenraden ontvangen werkverslag ‘GB-hoogleraren’

17-09-2020

Vorige week ontvingen alle kerkenraden (een verkorte versie van) het werkverslag van prof. dr. H. van den Belt en prof. dr. W.H.Th. Moehn. Het zou mooi zijn als in de vergadering een kort moment stil gestaan werd bij het belang van deze arbeid voor de opbouw van de kerk, wellicht in combinatie met de zorg voor studenten theologie uit de eigen gemeente. Ook met het oog op het collecterooster vragen we aandacht voor het Leerstoelfonds.