Waar bent u naar op zoek?

Kerkgroei in Midden-Oosten

10-12-2014

Is er nog toekomst voor de kerk in het Midden-Oosten? Als we kijken naar de dramatische situatie in Syrië en Irak en de kille cijfers van gevluchte of vermoorde christenen zijn we geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden, schrijft A. van der Poel.

Ook in de meeste andere landen in de islamitische wereld is er zonder twijfel sprake van een ernstig bedreigde kerk. Christenen worden gediscrimineerd, gemarginaliseerd of daadwerkelijk vervolgd. Met het oog op de toekomst van de kinderen verlaten vele tienduizenden hun dierbare geboortegrond, op zoek naar veiliger oorden.

Te midden van alle misère, geweld, haat en lijden is er soms ook sprake van een groeiende openheid voor het Evangelie, met name onder gematigde moslims. Ze worden aan het denken gezet als christenen met een boodschap van liefde en verzoening reageren als hun kerk in brand wordt gestoken, zoals die jonge predikant in Opper Egypte vorig jaar deed. De zondag na de brand kwam hij samen met zijn gemeente bijeen om in zijn uitgebrande kerkgebouw te bidden – ook voor de daders – en Gods lof te zingen. Gematigde moslims vragen zich vertwijfeld af wat al die redeloze haat en geweld met ‘hun godsdienst’ te maken heeft. ‘Wat hebben die christenen, dat wij missen?’, ‘Wat is hun geheim?’

In veel Arabische landen kunnen christelijke radio- en televisiezenders worden ontvangen. Via de satelliet worden christelijke programma’s in het Arabisch en diverse lokale talen uitgezonden. Ook het internet biedt nieuwe mogelijkheden om de Bijbel en andere christelijke lectuur te lezen en anoniem vragen te stellen. Wie zijn oor te luisteren legt bij organisaties als TWR en SAT 7 weet dat hier steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

Steeds vaker hoor je trouwens – van Marokko tot de Verenigde Arabische Emiraten – ook verhalen van mensen die op zoek gaan naar de Bijbel omdat een Man in een wit gewaad hen heeft uitgenodigd in een droom om Hem te zoeken: ‘Een Man met zulke vriendelijke, liefdevolle ogen: onweerstaanbaar’.

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 12 december 2014.