Waar bent u naar op zoek?

Kerkplanter in Parijs

23-06-2014

Wat betekent het voor je werk in een gemeente in Frankrijk, als je als predikant in Aix gestudeerd hebt? Pasteur Samuel Foucachon, kerkplanter in Quartier Latin in Parijs, weet het uit ervaring, schrijft Martine Burggraaf.

 

Ds. Foucachon groeide op in een protestants gezin, maar het was in een vrijzinnig milieu. ‘We gingen naar de protestantse kerk, maar die zag ik steeds leger worden. Vooral tijdens mijn catechisatietijd vond ik het schokkend om te ontdekken hoe de kerk afdreef van de bijbelse boodschap. Er was helemaal geen bijbels onderwijs meer.
Dankzij een programma van Youth for Christ en later de studie in Aix-en-Provence heb ik de Heere Jezus leren kennen. Die vormen de basis voor mijn latere geloofsleven. De faculteit heeft daarin een grote rol gespeeld.’

Al op elfjarige leeftijd wilde ds. Foucachon predikant worden. ‘Ik wilde dat zo snel mogelijk. Daarom heb ik eerst op een bijbelinstituut gezeten. Maar de docenten daar hebben mij aangemoedigd om door te studeren.’ Hij kwam in Aix terecht, waar zijn broer al studeerde. ‘Het studieprogramma van de faculteit Jean Calvin sprak mij erg aan.’
De studietijd heeft de predikant als één grote levensles ervaren. ‘En alle docenten vormen er een eenheid als het om theologische opvattingen gaat. Dat is voor mij heel overtuigend en bemoedigend geweest.’

Samuel en zijn vrouw waren al getrouwd toen ze aan de studie begonnen. Ze hebben samen college gevolgd. De contacten met medestudenten hebben ze als heel positief ervaren. ‘We hadden elke week een gezamenlijke kerkdienst en we maakten reizen met elkaar. Vooral de reizen met het koor van de faculteit waren heel samenbindend.’