Waar bent u naar op zoek?

Kerksluiting is niet alleen verlies

03-05-2016

De kerk heeft helaas nog steeds te maken met secularisatie en we gaan vaak uit van een ononderbroken voortzetting van deze trend, schrijft de directeur van het KKG en het KKA, G.P. Geluk.

Voor de Geest zou een trendbreuk geen enkel probleem zijn. Toch rekenen christelijke gemeentes bijna allemaal met afnemende ledenaantallen

Er zijn echter initiatieven waar wel sprake is van groei. Ook buiten de traditionele kerken zien we nieuwe geloofsgemeenschappen opkomen. Maar wij gaan net als veel anderen meestal uit van de neergaande trend.

Colleges van kerkrentmeesters baseren daarop hun beleid en begroting. Als zij uit zouden gaan van gestage groei, zouden ze waarschijnlijk heel wat uit te leggen hebben. Ten diepste hopen we wel op groei, maar we durven er niet vanuit te gaan.

Overbodig

Uiteindelijk leidt die neergaande trend ertoe dat kerkgebouwen overbodig worden voor de samenkomst van de gemeente. Een kerk die niet meer gebruikt wordt voor het doel waarvoor hij was gesticht, geeft in de gemeente nogal eens spanning. Dit vraagt veel aandacht van het bestuur.

Er zijn vaak verschillende inzichten over hoe om te gaan met een overbodig geworden kerkgebouw. Dit leidt jammer genoeg wel eens tot verdeeldheid, waardoor de gemeente niet wordt opgebouwd of gesticht.

Spanningen

Het proces kan dan veel jaren in beslag nemen. Dat betekent verlies van kostbare tijd die beter besteed had kunnen worden aan pastoraat en de verbreiding van het Evangelie. Ook al wordt er bij al die tijdsbesteding geen cent uitgegeven, als tijd geld is, dan kost het proces van het afstoten van een kerk heel veel geld. Tijd en geld die besteed hadden kunnen worden aan het brengen van het Woord.

Als door de spanningen kerkleden afhaken, is dat bijzonder zorgwekkend en dan komt er druk op de ontwikkeling van de kerkelijke bijdrage. Soms dringt bij mij de gedachte zich op dat een kerkgebouw, de hoeksteen van de kerk met een kleine letter, een steen des aanstoots is geworden.

Dat is de drijfveer van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG): kerken helpen bij het vinden van de juiste oplossing als een kerkgebouw overbodig is geworden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 6 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)