Waar bent u naar op zoek?

Kernachtig en veelkleurig

10-03-2020

Het centrum van de prediking is Christus als de beloofde en de gekomen Messias. Een belangrijke vraag is dan wel hoe we over Hem preken, schrijft dr. R.W. de Koeijer.

Zijn drievoudige ambt van Koning, Profeet en Priester is een goed uitgangspunt voor de verkondiging.

Het Nieuwe Testament verkondigt Jezus Christus als de gekomen Messias. Dit getuigenis heeft het dubbele perspectief van vernedering en verhoging. Christus is de grote Davidszoon, de Koning. Hij gaat echter een unieke weg van vernedering, lijden en dood, waarna Hij wordt verhoogd aan Gods rechterhand. 

Vier aspecten

Hoe preken we over Hem? In de verkondiging van Christus zien we vier aspecten. Hij is allereerst Gods enige en eeuwige Zoon. Als zodanig draagt Hij het drievoudige ambt van Koning, Profeet en Priester. Deze trits biedt een goede gelegenheid om zowel de diepte als de breedte van Zijn werk te laten klinken.

In de gereformeerde theologie is het een gouden greep geweest om Christus’ persoon en werk op deze manier uit te leggen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 maart 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.