Waar bent u naar op zoek?

Kerngemeente is welkom

07-05-2019

Op de tweede synodedag beginnen we met het bespreken van de regelingen rond tijdelijke aanstelling van predikanten, de preekconsenten van kerkelijk werkers en rond de permanente educatie, schrijft Michel van Heiningen.

Een groot deel van de dag wordt daarna gewijd aan het rapport ‘Mozaiek van kerkplekken’. 

De scriba begint de bespreking met de opmerking dat we op een belangrijk moment zijn aangekomen. Onze kerk had jaren geleden de wens om pioniersplekken te starten om op die manier mensen van buiten de kerk te bereiken. 

Nieuwe geloofsgemeenschappen

Die wens is vervuld. ‘We zijn dankbaar en verwonderd over wat er de achterliggende veertien jaar gebeurd is. We zien het werk van de Geest, we aanvaarden dat als zegen.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 meil 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.