Waar bent u naar op zoek?

Keuze of voorzienigheid

20-06-2016

Hoe kun je concreet weten wat God van je vraagt? Degene die zich dit afvraagt, beseft dat wanneer je belijdt dat Jezus Heer is, dat ook gevolgen heeft voor het dagelijkse leven, stelt Kees van der Knijff vast..

Toch is het goed, juist als een thema veel aandacht krijgt en op het eerste gezicht heel legitiem is, even pas op de plaats te maken. Want is het eigenlijk wel zo’n goede vraag, en zo ja, kunnen we deze vraag op een zinvolle manier beantwoorden?

Wie zich in de thematiek gaat verdiepen komt er al snel achter dat de vraag ‘Wat is Gods wil voor mijn leven?’ in deze vorm in de loop van de geschiedenis veel minder vaak gesteld is dan we tegenwoordig denken. Pas in de loop van de negentiende eeuw – niet toevallig is dat ook de tijd waarin onze keuzemogelijkheden ongekend toenamen – verschijnen meer besprekingen, en in de twintigste eeuw wordt het met name onder evangelicale christenen een hot topic.

Drie benaderingen

In de, meestal op een breed publiek gerichte, literatuur over het thema treffen we drie verschillende benaderingen aan.

In de eerste en meest populaire benadering staan twee overtuigingen centraal. Ten eerste is dat het geloof dat God voor alle gelovigen een ‘plan’ heeft en verder dat God op cruciale momenten concrete leiding geeft, zodat we dit plan kunnen volgen. Deze overtuigingen worden vaak omgezet in een methode of een aantal stappen die we kunnen ondernemen om bij ingewikkelde keuzes Gods wil te ‘vinden’.

De tweede benadering gaat ook uit van de gedachte dat God met ieder van ons een bepaald plan heeft, maar de vorm van Gods leiding is hier minder concreet: God spreekt in ons hart, en hoe dichter we bij Hem leven, hoe beter we zullen leren om Zijn ‘stille zachte stem’ te verstaan. Daarbij is het oefenen van ons onderscheidingsvermogen (discernment) van groot belang, want niet alleen zijn er veel andere stemmen die ons hart proberen te beïnvloeden, ook ons eigen hart kan er wat van.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 24 juni 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)