Waar bent u naar op zoek?

Kind en avondmaal

24-09-2012

Op allerlei plaatsen mogen kinderen deelnemen aan het avondmaal. In de gereformeerde traditie is echter een belijdend moment noodzakelijk. Ds. A.J. Mensink over de vraag of dat anno 2012 nog zo is.

De sacramenten hebben in de gereformeerde traditie overwegend een plaats ónder het Woord. De Heilige Geest werkt het geloof door het Woord, en versterkt het door Woord en sacrament. Tussen het horen van het Woord en het delen in de sacramenten ligt het beslissende moment van het geloof en de belijdenis daarvan.

In onze eigen traditie is het sacramentsbegrip niet eenduidig geweest. Er is enerzijds een objectieve sacramentsopvatting, met name bij de doop: de doop ís een inlijving in het genadeverbond, en geeft sacramenteel deel aan het heil, van Christus. Dat heil is zo volkomen, dat er (ook later in het leven van de gelovige) op geen enkele wijze aanvulling nodig is.

Onder anderen dr. A. van de Beek kritiseert daarom het noodzakelijk stellen van belijdenis doen vóórdat men ten avondmaal mag gaan. ‘Belijdenis doen suggereert dat de doop aangevuld moet worden met ons jawoord, onze instemming’, zegt hij. ‘En zit je dan eigenlijk niet in puur dopers vaarwater?’