Waar bent u naar op zoek?

Kind heeft baat bij goede relatie tussen ouders en leerkracht

26-09-2016

Hoe kunnen ouders en leerkrachten het beste invulling geven aan het partnerschap tussen school en thuis, zodat het de ontwikkeling van onze kinderen ten goede komt, vraagt Geertje van de Put.

Het is goed om deze vraag nu te stellen. De zomervakantie ligt al weer even achter ons. De scholen zijn begonnen en de eerste contacten tussen leerkrachten en ouders hebben plaatsgevonden. Een nieuw schooljaar biedt kansen om de relatie tussen ouders en school verder te ontwikkelen.

Partnerschap

‘Het Nederlandse onderwijs is van een goede kwaliteit, maar het kan nog beter. Om dit te bereiken, moeten ieders talenten benut worden. De betrokkenheid van ouders is daarbij onmisbaar.’ Dit citaat komt uit de brief over ouderbetrokkenheid die staatssecretaris Sander Dekker in 2013 aan de Tweede Kamer schreef. In deze brief wordt duidelijk dat Dekker het ‘partnerschap’ tussen school en ouders wil versterken.

De staatssecretaris schrijft verder in zijn brief dat ‘opvoeding en onderwijs de basis leggen voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Dit vraagt, naast goed onderwijs van professionele leerkrachten in een modern onderwijssysteem, om een goed partnerschap tussen ouders en scholen gedurende de gehele schoolloopbaan van kinderen’.

Start

De relatie tussen ouders en school begint op het moment dat ouders hun kind inschrijven op een school. Er start dan een ten minste acht jaar durende relatie. Bij het begin van deze relatie is het goed om wederzijds te bespreken wat van elkaar verwacht wordt. Welke overwegingen maak je als christelijke ouders bij de schoolkeuze van je kind? Is het een school in de buurt en hoe sluit de school aan bij de christelijke opvoeding die je je kind wilt meegeven?

De website van de school en andere ouders kunnen hier iets over vertellen. Een inschrijvings- of kennismakingsgesprek met de directeur van de school is een uitgelezen moment om de start van de relatie tussen ouders en school goed vorm te geven. In dat gesprek kunnen vragen gesteld worden over de manier waarop ouders actief kunnen bijdragen aan een goede relatie met de school.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 30 september 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)