Waar bent u naar op zoek?

Kinderen en hun bron

26-01-2021

De Bijbel is onlosmakelijk verbonden met christelijk onderwijs. Het Woord vormt dé bron waaruit geput wordt. Dit maakt christelijk onderwijs uniek. Hoe geeft de school een en ander vorm? vraagt Gert van der Rhee.

En is het niet hoog tijd ook in christelijke voorschoolse opvang te investeren? 

We kijken hier niet alleen naar het belang van christelijke voorschoolse opvang, maar ook naar de stimulerende rol die de Herziene Statenvertaling speelt wat betreft het bij‑ belonderwijs. Tot slot richten we ons op de persoon van de leerkracht. Op de basisschool De kleuters zitten in de kring. Er wordt gezongen, er wordt gebeden en de juf heeft de Bijbel op haar schoot. Er worden verhalen verteld. Bijbelverhalen. Het is een beeld dat, veelal aan het begin van de dag, te vinden is op christelijke basisscholen in Nederland. We leven in een land waar we sinds 1917 vrijheid van onderwijs hebben. Bekostigd door de overheid mogen we christelijk onderwijs geven aan de kinderen op de basisschool. Het geeft ons ruimte om de Bijbel centraal te stellen. In de kleuterperiode is de vertelling daarin een belangrijk middel.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 januari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.