Waar bent u naar op zoek?

Kinderwens

23-02-2021

De medische wetenschap is in korte tijd met sprongen voorwaarts gegaan. Ook op het terrein van de vruchtbaarheid zijn barrières doorbroken, constateert ds. J. Belder.

Nieuwe biotechnologieën vragen om nieuwe antwoorden. Waar liggen de grenzen? Zijn er eigenlijk nog wel grenzen? Een christen verlangt te blijven binnen bijbelse kaders. 

Spectaculaire ontwikkelingen

De grote vorderingen die de medische wetenschap de afgelopen decennia bereikte, zijn indrukwekkend. Nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden en -methoden volgen elkaar in rap tempo op. Verrassende doorbraken maken het mogelijk om voorheen onbehandelbare ziekten nu adequaat te behandelen. Alleen al in dat opzicht zijn wij bevoorrecht te leven in deze tijd en te wonen in een land waar hoogstaande medische zorg voor ieder bereikbaar is.

Tegelijkertijd staan we ook telkens weer voor een scala aan vragen en dilemma’s. Is wat medisch-technisch mogelijk is, ook ethisch goed? Denk slechts aan de mogelijkheid in te kunnen grijpen in het menselijke DNA. Daarin zitten onze erfelijke eigenschappen als kleur van haar en ogen, maar ook een mogelijke genetische aandoening, waardoor je kind bijvoorbeeld taaislijmziekte of Huntington krijgt. Mogen wij een ziek embryo-gen corrigeren? Een ‘schrijffoutje’ herstellen? Maar wie bepaalt wat een ‘schrijffoutje’ is? 

Wensouders

Aanleiding voor dit artikel is de vraag van een kinderloos echtpaar: ‘Hoe ver mogen we gaan om onze kinderwens gerealiseerd te zien?’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 februari 2021 of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.