Waar bent u naar op zoek?

Klokgelui in coronatijd

A. Stam
Door: A. Stam
25-03-2021

Het volkslied ‘Als de klok van Arnemuiden welkom thuis voor ons zal luiden’ zal velen bekend zijn. Het gaat over een welkom thuis voor de vissers na een behouden vaart op zee. Ook in Ede luiden de kerkklokken. Alleen waarom eigenlijk?

Vanouds wordt met het luiden van de klokken een bepaalde tijd aangegeven. Nog steeds luidt op elke gewone werkdag ’s avonds om negen uur de zogenaamde ‘papklok’. In vroeger tijd maakte de Edese bevolking zich na een werkdag dan op voor de nachtrust.

Voor kerktijd

Op zon- en feestdagen worden de klokken uiteraard ook geluid, ruim voor kerktijd, maar ook kort voor aanvang van de dienst. Het is een uitnodiging om de kerk te bezoeken en te luisteren naar de verkondiging van het Evangelie. Sinds 15 maart vorig jaar is het anders geworden. De kerken werden om bekende redenen tijdelijk gesloten. Ook al luidden de klokken zoals altijd voor de kerkdienst, de kerk bleef leeg en de gemeente bleef noodgedwongen thuis. De vraag is dan: ‘Hoe heb je verbinding met elkaar?’ Allereerst via digitale middelen. Gelukkig dat het kan.

Verbinding met gemeente

Toch hebben de wijkpredikant, ds. J.M. Molenaar, en de kerkenraad ervoor gekozen om ook op een andere manier verbinding te leggen. Elke dienst wordt voortaan afgesloten met het bidden van het Onze Vader en tijdens dit gebed worden de klokken geluid. Hiermee is een oude breed kerkelijke traditie nieuw leven ingeblazen. Gemeenteleden die thuis de dienst meebeleven, horen het klokgelui en zij weten zich hierdoor nog meer verbonden met de kerk en de gemeente. Dit initiatief wordt bijzonder gewaardeerd.

Missionair signaal

Tegelijk wil de kerk een signaal geven voor de stad Ede: er wordt voor u gebeden als de klok luidt. In het plaatselijke nieuwsblad Ede Stad is dit gedeeld met onze plaatsgenoten. Het is een missionair signaal waarmee we willen aangeven als gemeente te bidden voor onze stad, ons land en de hele wereld. We hopen van harte dat het klokgelui een uitwerking heeft in een meer omzien naar elkaar, juist in deze coronatijd. Het luiden van de klok is als een boodschap van bemoediging, hoop en troost.

Hoe lang willen we hiermee doorgaan? In ieder geval tot de hele gemeente weer ter kerke kan en mag gaan. Intussen wil het klokgelui duidelijk maken: er is voor iedereen een plek in het schip van de kerk. En elk mens die zijn ogen richt op de Bootsman, komt eens behouden Thuis. Te midden van de tekenen der tijden bidden we daarom: Uw Koninkrijk kome.

A. Stam
A. Stam