Waar bent u naar op zoek?

Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschrif¬ten na 95 jaar opgeheven

Kohlbrugges oeuvre

H. Boele
Door: H. Boele
Kerkgeschiedenis
08-08-2022

In het najaar van 2021 is besloten om de Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschrif¬ten op te heffen. Een vereniging die misschien niet zo bekend was in kerkelijk Nederland, maar die toch een lange reputatie kende en tientallen geschriften van Kohlbrugge heeft uitgegeven.

Op 19 november 1926 werd de Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschrif­ten (VUGG) opgericht als voortzet­ting van de N.V. Maatschappij tot Uitgave van Gerefor­meerde Geschriften te Amsterdam, waarvan ds. H.A.J. Lütge, hervormd predikant te Amsterdam, gedu­rende vele jaren directeur was. Na diens overlijden in juni 1923 werd in overleg met vrienden en geestverwanten besloten om deze ‘Maatschappij’ om te zetten in een ‘Vereeniging’ met dezelfde naam. In de statuten formuleerde deze vereniging haar doelstelling als volgt: ‘Het doel van de vereniging is het verspreiden van geschriften, als verhandelingen, preken, onderwijsboekjes, van Gere­formeerde inhoud. Allereerst komen in aanmerking wer­ken van wijlen dr. H.F Kohlbrugge.’

Bestuursleden van het eerste uur waren: J.C.S. Locher, voorzitter, H.L. Houthoff, secretaris, dr. G. Oorthuys, ds. P.J. Roscam Abbing en de heer C. Beijer. Het bestuur vergaderde ten huize van de secretaris aan de Prinsengracht 164 en ledenvergaderingen vonden plaats in gebouw ‘De Zendingszaak’ aan de Keizergracht 183 te Amsterdam.

Kohlbrugge

De eerste uitgave die men wilde realiseren, was uiteraard een publicatie van Kohlbrugge: De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Avondmaal te houden. Dit boekje werd voorzien van een inlegvel en diende als belijdenisgeschenk.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 4 augustus 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

H. Boele
H. Boele

uit Hendrik Ido Ambacht is publicist en kenner van het werk van dr. H.F. Kohlbrugge.