Waar bent u naar op zoek?

Kolossenzenbrief helpt bij integratie in koninkrijk van God

04-07-2016

Vluchtelingen, die overgeplaatst worden van het ene land naar het andere, kunnen een cultuurschok ervaren, schrijft ds. J. Westland.

De ideeën en gewoonten in dat andere land zijn zo anders dat het wel even wennen is. Het is een zwakke aanduiding voor een langdurig proces van integreren.

Aan het eind van dit eerste gedeelte van Paulus’ brief aan de Kolossenzen blijken gelovigen in Christus ook overgezet te zijn in een ander rijk. De integratie in dat rijk is helemaal geen kwestie van een paar dagen. Daar gelden immers totaal andere inzichten en gewoonten. Paulus wil hen in deze brief daarbij de weg wijzen.

We willen er in een aantal artikelen naar luisteren. Hopelijk helpt dat ook ons bij de integratie in het koninkrijk der hemelen.

Groet

De Kolossenzenbrief heeft als brief van Paulus een eigen accent en een eigen thematiek. De kernboodschap is dat Jezus Christus uiteindelijk de Enige is, met Wie wij rekening dienen te houden. Dat in confrontatie met allerlei vreemde ideeën en gedragingen die niet in een strak systeem maar als losse nevelflarden in en rond de gemeente hingen. In de gang van onze luisteroefening komen we daarop wel terug.

Zijn brief begint vergelijkbaar met andere. Paulus dient zich aan als apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Daarmee valt hij terug op het gezag van God. Zo onmiddellijk als bij Paulus kan dat voor ons niet gelden. Maar in onderhorigheid aan de apostolische boodschap delen wij wel in het gezag daarvan. Timotheüs, zijn trouwe metgezel, is kennelijk bij hem. Anderen zijn er ook, zoals blijkt uit 4:7-12. Alleen Timotheüs vermeldt hij als medeafzender.

Paulus groet de gemeente met het prachtige Grieks-Joodse ‘genade en vrede’, ons vanuit de kerkdienst bekende woorden. Deze vertrouwdheid zou tekort kunnen doen aan de beleving van hun rijke inhoud. De groet is verder sober. Paulus kent de gemeente alleen van de berichten van zijn dienaar Epafras, die hij er vanuit Efeze heen gestuurd heeft.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 8 juli 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)