Waar bent u naar op zoek?

Synode zet volgende stap in bezinning op positie van kerkelijk werkers en pioniers

Komt er een vierde ambt?

Dr. F.A. van der Duijn Schouten
Door: Dr. F.A. van der Duijn Schouten
Ambt
10-07-2022

De Protestantse Kerk gaat onderzoeken of er vanwege de variëteit van werkzaamheden die in de gemeente anno 2022 aan de orde zijn, naast de ambten van predikant, ouderling en diaken gedacht moet worden aan de instelling van een vierde ambt.

Dit besloot de synode op zaterdag 2 juli tijdens haar vergadering in Lunteren. Ambtstheologisch gezien is die ruimte er, stelde de synode vast. De vraag die nu rest, is of dit ook een geschikte ‘jas’ is die past in de praktijk. Ook gaat de kerk bekijken of er binnen het ene ambt van dienaar des Woord nadere differentiatie aangebracht zou moeten worden.

Extra vergadering

In het kader van de doordenking van de betekenis van het ambt binnen onze kerk werd een extra synodevergadering gehouden die vrijwel geheel aan dit thema was gewijd. Deze bespreking stond niet op zichzelf maar is onderdeel van een bredere doordenking van het ambt, die is ingegeven door de vraag naar de positionering binnen onze kerk van kerkelijk werkers en van hen die leidinggeven aan pioniersgemeenten.

De synode voelde zich vorig jaar onvoldoende toegerust om al op basis van het rapport ‘Geroepen en gezonden’ hierover beslissingen te nemen. Ze gaf toen aan behoefte te hebben aan meer informatie over de beschikbaarheid van predikanten en kerkelijk werkers, als ook aan een bredere doordenking van de betekenis en het functioneren van het ambt in onze kerk, mede gezien vanuit de traditie van de vroegchristelijke kerk en de Reformatie.

In het voorjaar kreeg de synode meer feitelijke achtergrondinformatie over beschikbaarheid van predikanten en kerkelijk werkers in de vorm van het rapport ‘Geroepen om te dienen’. Tijdens de vergadering van 2 juli werd de synode vervolgens op haar wenken bediend met betrekking tot een theologische doordenking van de betekenis van het ambt in onze kerk. Daartoe lag ter bespreking voor het rapport ‘Geroepen door Christus’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 juli 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. F.A. van der Duijn Schouten
Dr. F.A. van der Duijn Schouten

uit Ridderkerk is lid van de synode van de Protestantse Kerk.