Waar bent u naar op zoek?

Koning Willem-Alexander jarig

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
22-04-2022

Online feliciteerde burgemeester Annemarie Penn-te Strake koning Willem-Alexander op 27 april 2020 met zijn verjaardag. Twee jaar later kan het bezoek van het koninklijk paar, komende woensdag, aan de zuidelijkste provinciehoofdstad toch doorgaan. ‘Houd vol, houd moed,’ sprak ze toen. Volgende week is Willem-Alexander eindelijk in Maastricht, de stad die symbool staat voor sociaal en saamhorig, voor de provincie en voor Europa. Volhouden kunnen we, aldus de koning, door elkaar verhalen te vertellen – en in zijn laatste kersttoespraak was dit het verhaal van de geboorte van Jezus, van een weerloos Kind als teken van hoop. Dat verhaal is ook verteld ‘in barakken en schuilkelders’, woorden uit de mond van de koning toen de Oekraïne-oorlog niet in beeld was. Ja, de levensgeschiedenis van Hem Die de wereld draagt door Zijn krachtig woord, betekent houvast en perspectief voor wie Hem volgt. Als de koning daarnaar verwijst, is dat tot zegen voor het volk én voor hemzelf. Nu onze vorst komende woensdag jarig hoopt te zijn, wensen we hem namens de lezers van De Waarheidsvriend van harte geluk, bidden we om Gods zegen voor hem en zijn gezin met het appèl uit Psalm 55: ‘Werp uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhouden.’

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst