Waar bent u naar op zoek?

Koning Willem-Alexander schudt GB-voorzitter de hand

ds. J.A.W. Verhoeven
Door: ds. J.A.W. Verhoeven
26-01-2023

Na de periode van corona was het vorige week dinsdag, 17 januari, voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima weer mogelijk om hun jaarlijkse receptie te geven in het koninklijk Paleis Amsterdam. Er verschenen enkele honderden genodigden, onder wie veel (oud-)politici. Daarnaast worden altijd vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld uitgenodigd. Ik mocht namens de Gereformeerde Bond koning en koningin Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. De luttele momenten die mij werden toebedeeld, heb ik benut om hen ervan te verzekeren dat in vele gemeenten van Christus voor hen gebeden wordt om wijsheid. Met enige nadruk heb ik onderstreept dat we daarbij ook vragen om bescherming voor prinses Amalia.

Naderhand sprak de koning de genodigden toe. Hij legde nadruk op de noodzaak van samenwerking. De samenleving mag niet uit elkaar brokkelen. Prof. dr. J.A. Bruijn sprak als voorzitter van de Eerste Kamer zijn vreugde uit over het feit dat juist diezelfde ochtend de Eerste Kamer in meerderheid had ingestemd met een aanvulling op Artikel 1 van de Grondwet: handicap en seksuele gerichtheid worden nu expliciet vermeld als non-discriminatiegrond. Hoe zich dat verhoudt tot de vrijheid van godsdienst, is een kwestie die hij onbesproken liet.

Laten we voortdurend bidden voor allen die ons regeren, zowel op landelijk als op Europees niveau!

ds. J.A.W. Verhoeven
ds. J.A.W. Verhoeven