Waar bent u naar op zoek?

Koninklijk onderscheiden

06-05-2021

H. Palland

De heer H. Palland uit Oud-Beijerland is maandag 26 april koninklijk onderscheiden, waarmee wij hem van harte feliciteren. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Palland is al een aantal jaren lid van de commissie Steunfonds kleine gemeenten van de Gereformeerde Bond. Van de verschillende gaven die hij van de Heere ontvangen heeft, mogen wij ook binnen onze commissie dankbaar gebruik maken. Zijn ervaring als ambtsdrager binnen de kerkelijke gemeente komt binnen de commissie goed van pas. Daarnaast is Palland onder andere lid van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (classis Delta). Zijn kennis vanuit dit regionaal college kunnen wij goed gebruiken. We waarderen zijn inbreng, kundigheid en wijsheid en hopen dat hij met Gods hulp nog lange tijd tot zegen mag zijn voor de commissie en voor de gemeenten die wij mogen bezoeken en adviseren.

Namens de commissie Steunfonds,

A. Wolswinkel

A.H. van ’t Zelfde

Op maandag 26 april ontving de heer A.H. van ’t Zelfde uit handen van de burgermeester van hun woonplaats Ridderkerk een koninklijke onderscheiding, evenals zijn echtgenote, J. van ’t Zelfde-van Reeuwijk. Zij werden beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lijst met verdiensten is te lang om hier weer te geven. Op kerkelijk, maatschappelijk, sociaal en politiek vlak waren zij actief. Al vele jaren geeft Van ’t Zelfde leiding aan een groepje mensen dat na de digitalisering van honderd jaargangen van De Waarheidsvriend zorgt voor het ‘schonen’ van de tekst, wat met respect een soort monnikenwerk genoemd kan worden. Ad en Ans weten zich van harte betrokken op hun naaste, in het bijzonder de kwetsbare medemens. Enerzijds richt die betrokkenheid zich op de Singelkerk in hun woonplaats, waar Van ’t Zelfde onder andere al jaren actief is als ouderling. Zijn vrouw was onder meer voorzitter van de Vrouwenkring. Anderzijds zijn zij beiden actief in de zorg voor minderbedeelden in binnen- en buitenland en de zorg voor mensen met een beperking.

Van 1992 tot 1999 was Ad lid van het bestuur van de HGJB. De afgelopen acht jaar was hij penningmeester van de vereniging van en voor gehandicapten ‘Op weg met de ander’. Op betrokken wijze onderhield hij contact met de doelgroep en de achterban, zodat dit werk ook naar de toekomst toe gecontinueerd wordt.

In al dit werk was de liefde voor de Heere zichtbaar. Jezus Christus zei daarover: ‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’ (Matt. 25:40)

ds. P. Vernooij,

voorzitter Op weg met de ander

N.J. Bok-Houtman

Mevrouw N.J. Bok- Houtman uit Apeldoorn ontving maandag 26 april eveneens een koninklijke onderscheiding. Zij werd lid in de Orde van Oranje- Nassau. Ze kreeg het lintje onder andere voor het corrigeren van de gedigitaliseerde tekst van De Waarheidsvriend voor Digibron. Verder was de onderscheiding voor haar werk bij ZOA, bij CODA, de boek-aan-huisdienst in haar woonplaats, en voor haar werk bij het kerkblad van de protestantse gemeente Apeldoorn.