Waar bent u naar op zoek?

Kontekstueel komt met themanummer over huisgodsdienst in tijden van corona

03-12-2020

Het nieuwste nummer van Kontekstueel. Tijdschrift voor gereformeerd belijden nú staat in het teken van huisgodsdienst in tijden van corona. In deze uitgave klaagt dr. I. Terlouw, predikant in Tollebeek, over het gemis van God wanneer je opeens niet meer kunt voorgaan. De slotzin: ‘Laten we alsjeblieft de kracht van ons individuele geestelijke leven niet overschatten en de waarde van de kerkdienst niet onderschatten. Coronatijd heeft me dus toch nog iets opgeleverd: ik geloof in de kerkdienst.’

Dr. T.T.J. Pleizier, docent praktische theologie aan de PThU, schrijft over geloven vanuit huis. Dat valt niet mee, constateert hij. Het blijkt dat we de stem en de structuur van buiten nodig hebben. Hij ziet een bijzondere taak weggelegd voor de ouderling als ‘het verbindingsstreepje tussen de huizen’. Waar de trouw aan de gemeente onder grote druk staat, kan de ouderling door middel van een email, een Whatsappberichtje of een telefoongesprek degene zijn die helpt om trouw te blijven. Dr. M.A. van Willigen, bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de TUA, gaat terug naar de Vroege Kerk. Naar het lichtende voorbeeld van de vroegchristelijke huis- of kerngemeente pleit hij ervoor elkaar zoveel mogelijk op te zoeken, elkaar in de kerk of bij elkaar te ontmoeten. ‘Dat is echte gemeenschap der heiligen.’

Dr. E. Visser-Vogel, docent-onderzoeker aan de CHE, vraagt aandacht voor de huisgodsdienst, die door de coronacrisis extra onder druk staat. Zij pleit ervoor om van de zondag een feestdag te maken en ‘gouden momenten’ niet te verkwanselen. Kinderen moeten ervaren, beleven. Verder bespreekt dr. mr. K.W. de Jong, docent kerkrecht aan de PThU, kerkordelijke vraagstukken rond de kerkdienst en het thuisvieren in coronatijd. Meer info: www.kontekstueel.nl.