Waar bent u naar op zoek?

Dr. Immink pleit voor het op waarde schatten van de gereformeerde geloofstraditie

Kostbaar en beproefd

Esther Visser-den Hertog
Door: Esther Visser-den Hertog
25-01-2022

Traditie klinkt niet populair of aansprekend. Maar dr. F.G. Immink is ervan overtuigd dat de gereformeerde geloofstraditie veel te bieden heeft – misschien wel juist in deze roerige tijd. Immink: ‘Ik zal de waarde ervan niet relativeren; daarvoor is de traditie mij te kostbaar.’

Zijn waardering wordt ook duidelijk uit de titel van zijn nieuwe boek: Overtuigd gereformeerd. Met sympathie voor de traditie, dat verscheen in de Artios-reeks. Wat maakt de gereformeerde traditie zo waardevol? Immink: ‘De moderne mens heeft weinig met gezag. Maar dat is juist wat traditie wel in zich draagt: beproefd gezag, een autoriteit die uitreikt boven de waan van de dag. Juist in deze tijd gaat het erom dat we de kern bewaren.’ Het boek is bedoeld voor het kader van de kerkelijke gemeente – kerkenraden kunnen hier ruggensteun in vinden. Want die gereformeerde geloofstraditie heeft zich steeds weer bewezen, stelt de auteur.

Vrijzinnigheid

Dr. Immink werd zich bewust van de waarde van de gereformeerde traditie toen hij klassieke talen studeerde ter voorbereiding op zijn studie theologie. Hij zat in het internaat Nieuw Ruimzicht te Doorn en maakte volop kennis met vrijzinnige opvattingen. ‘Daartoe moest ik mij verhouden. Ik werd me toen bewust van mijn wortels – de hervormd-gereformeerde traditie met een bevindelijke touch – en besefte: de orthodoxie heeft grote waarde. Ook gedurende mijn loopbaan in de kerk, aan de universiteit en als rector van de PThU ben ik altijd in gesprek geweest met de liberale vleugel binnen de kerk.’ 

Hoe verhoudt zich de gereformeerde geloofstraditie tot andere tradities?

‘Aan de ene kant onderscheidt zij zich van de liberale traditie, en aan de andere kant van de evangelische traditie. Bij deze tradities bestaat het gevaar dat de heilsfeiten op de achtergrond raken. De klassieke gereformeerde traditie gaat in het spoor van Calvijn. Belangrijke thema’s zijn Woord en Geest, verkiezing en verbond, rechtvaardiging en heiliging.

De christelijke traditie staat of valt met de heilsfeiten. Jezus heeft echt geleefd, is gekruisigd onder Pontius Pilatus en opgewekt uit de doden. Die geschiedenis is aan ons overgeleverd. De geloofstraditie wortelt in historische gebeurtenissen. Petrus was een belangrijke ooggetuige en die getuigenissen zijn vastgelegd in de evangeliën. Daarnaast trad Paulus op en hij beklemtoonde de geestelijke gemeenschap met Christus: de historische gebeurtenissen hebben betekenis voor ons geestelijk leven hier en nu. Maar besef wel dat naast Paulus Petrus nodig blijft. De heilsfeiten blijven het fundament van ons behoud. Moderne vrijzinnigen, zwaar bevindelijke en evangelische gelovigen kunnen het geestelijk leven zozeer beklemtonen dat de subjectieve beleving het een en al wordt.’

Lees de volledige tekst van dit interview met dr. Immink in De Waarheidsvriend van donderdag 27 januari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Esther Visser-den Hertog
Esther Visser-den Hertog

is als internetzendeling en redacteur werkzaam bij Global-Rize.