Waar bent u naar op zoek?

Achter uitgestrekte handen van predikant zijn Jezus’ doorboorde handen te zien

Kostbare zegen

Ds. D. Breure
Door: Ds. D. Breure
19-05-2022

Afscheid nemen. Wie ooit kinderen die de zending ingingen naar het vliegveld bracht, weet wat dat is: dat je elkaar nastaart tot je niets meer zien kunt van elkaar. Je onthoudt het laatste wat je zag, de zwaaiende hand. Zo zijn ze vertrokken. Zwaaiend naar ouders die achterbleven – een onvergetelijk moment.

Zo kunnen we ons voorstellen dat de discipelen op de Olijfberg hebben gekeken toen Jezus van hen wegging. En dat ze altijd hebben onthouden hoe Hij wegging. Niet zwaaiend, maar zegenend. Een onvergetelijk afscheid (Luk.24:51).

Zegen en vloek

Wat is zegen? Zegen is in de Bijbel vooral een kracht, een heilzame kracht van God, die zich openbaart in Zijn liefde en gunst. Zegen is de kracht van Zijn lichtend aangezicht (Num.6), van genade, liefde en gemeenschap (2 Kor.13:13). Daarmee trekt God dichter naar Zich toe. De ervaring van Zijn liefde en gunst wekt verlangen en wederliefde naar en tot Hem.

Dat staat in de Bijbel tegenover vloek. Vloek is een kracht die van God wegduwt. Dat gebeurt als God Zijn toorn laat merken, Zich afwendt, de algemene werking van Zijn Geest intrekt. Dat heeft verharding, toenemende gelatenheid of onverschilligheid tot gevolg.

De zegen is alleen in Jezus te vinden. Buiten Jezus om valt een mens uiteindelijk ten prooi aan een steeds sterkere vloek. Niets is zo zeer te vrezen als dat: Gods vloek.

Op grond van verzoening

Deze zegen staat in bepaalde verbanden, op zijn minst drie. Allereerst kijken we naar het Oude Testament. Numeri 6:22-27 maakt duidelijk dat de zegen het werk was van Aäron en zijn zonen, de hogepriesters dus. Op grond van het offer (zie ook Lev.9:21-22) kon en mocht de priester het volk zegenen. Zegen is dus verdiend en verworven door de verzoening. Buiten het offer om kan er van zegen geen sprake zijn.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 mei 2022.
Neem een 
jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. D. Breure
Ds. D. Breure

is predikant van de hervormde gemeente te Kockengen.