Waar bent u naar op zoek?

Kring Anna

Ina de Callafon en Ida van Kreuningen
Door: Ina de Callafon en Ida van Kreuningen
08-12-2022

Eén keer per zes weken ontmoet een groepje weduwen uit de hervormde gemeente van Wilnis elkaar. Niet om met elkaar in therapie te gaan, maar om troost te vinden vanuit het Woord en te luisteren naar elkaars ervaringen. Op bezoek bij kring Anna.

De ervaringen die ik opdeed na het overlijden van mijn man en de gesprekken met andere weduwen in onze gemeente zorgden ervoor dat het verlangen opkwam een kring voor lotgenoten te starten. Na diverse gesprekken en in overleg met de kerkenraad ging Anna in 2020 van start. Onderstaande uitnodiging, die ook de bedoeling omschrijft, verscheen van tevoren in het kerkblad.

‘Het verlies van een dierbare is ingrijpend. Vanuit de overtuiging dat er in onze gemeente een plek moet zijn om van hart tot hart met elkaar te kunnen praten over het gemis en verdriet van een overleden geliefde willen wij een ieder uitnodigen die korter of langer geleden een verlies geleden heeft. Om met elkaar troost, bemoediging en toerusting vanuit het Woord van God te mogen ervaren. Ook herkenning en erkenning kunnen een helende werking hebben. (…)’ Daarnaast zijn verschillende mensen persoonlijk benaderd.

Openheid

We zijn gestart met een groep van zeven weduwen. Ook is een lid van het Ondersteunend Pastoraal Team gevraagd om samen de morgen te leiden. Het is zeker aan te bevelen om dit met z’n tweeën te doen. Eén keer in de zes weken komen we bij elkaar bij een van de leden thuis. We beginnen met het zingen van een psalm. Vervolgens is er het gebed en het lezen van een bijbelgedeelte. Daarna verzorgt iemand een inleiding. Hierin proberen we lijnen te trekken, zoals hoe gaan we om met ons verdriet, waar zoeken we troost? Wat heeft ons bemoedigd?

Ook praktische zaken komen aan de orde, zoals hoe ga je om met reacties van mensen die goed bedoeld zijn, maar door jou als pijnlijk en kwetsend worden ervaren. In een sfeer van wederzijds begrip is er grote openheid. We sluiten af met dankgebed, voorbede voor elkaar en voor de nood in de wereld.

Bemoedigend

Het stemt ons dankbaar dat iedereen de bijeenkomsten als zeer bemoedigend ervaart. Dat we aan elkaar gegeven zijn in de gemeente is een groot voorrecht. Van harte hopen we dan ook dat dit inkijkje in kring Anna voor velen een aansporing zal zijn een soortgelijke kring te starten. We bidden dat het verlangen naar de komst van de Heere Jezus alle pijn, verdriet en gemis zal overheersen. ‘En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.’ (1 Thess.4:16-18)

Ina de Callafon en Ida van Kreuningen
Ina de Callafon en Ida van Kreuningen