Waar bent u naar op zoek?

Ingezoomd - Wilnis

Kring Anna

Ina de Callafon
Door: Ina de Callafon
08-12-2022

Eén keer per zes weken ontmoet een groepje weduwen uit de hervormde gemeente van Wilnis elkaar. Niet om met elkaar in therapie te gaan, maar om troost te vinden vanuit het Woord en te luisteren naar elkaars ervaringen. Op bezoek bij kring Anna.

De ervaringen die ik opdeed na het overlijden van mijn man en de gesprekken met andere weduwen in onze gemeente zorgden ervoor dat het verlangen opkwam een kring voor lotgenoten te starten. Na diverse gesprekken en in overleg met de kerkenraad ging Anna in 2020 van start. Onderstaande uitnodiging, die ook de bedoeling omschrijft, verscheen van tevoren in het kerkblad.

Het verlies van een dierbare is ingrijpend. Vanuit de overtuiging dat er in onze gemeente een plek moet zijn om van hart tot hart met elkaar te kunnen praten over het gemis en verdriet van een overleden geliefde willen wij een ieder uitnodigen die korter of langer geleden een verlies geleden heeft. Om met elkaar troost, bemoediging en toerusting vanuit het Woord van God te mogen ervaren. Ook herkenning en erkenning kunnen een helende werking hebben. (…)’

Daarnaast zijn verschillende mensen persoonlijk benaderd.

Openheid

We zijn gestart met een groep van zeven weduwen. Ook is een lid van het Ondersteunend Pastoraal Team gevraagd om samen de morgen te leiden. Het is zeker aan te bevelen om dit met z’n tweeën te doen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 december 2022. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ina de Callafon
Ina de Callafon

is weduwe en initiatiefnemer van kring Anna in de hervormde gemeente te Wilnis.