Waar bent u naar op zoek?

Kritiek op en dankbaarheid voor de rol van de Wereldraad

27-08-2018

De theologie van Karl Barth was in de jaren na de verwoestende Tweede Wereldoorlog een sterke impuls voor de nieuwe doordenking van de roeping van de kerk in de wereld. Daarbij staat Christus centraal, schrijft ds. G. de Fijter.

Dr. W.A. Visser ’t Hooft, de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, was zoals zoveel anderen geïnspireerd door hem. Van Visser ’t Hooft is de uitspraak: ‘De oecumenische beweging is christocentrisch of ze is niet (…).’

Christocentrisch

Christus centraal betekent voor Barth dat de Heer der kerk ook de Heer is van de wereld. De wereld staat onder de heerschappij van Christus, Die de machten heeft onttroond. De geschiedenis wordt zo gezien vanuit het perspectief van het beslissende en definitieve handelen van God in Jezus Christus.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 augustus 2018.