Waar bent u naar op zoek?

Kroatië, land met barsten

07-04-2014

Kroatië kan met zijn grote percentage rooms-katholieken een rooms-katholiek land worden genoemd. De Rooms-Katholieke Kerk is volop in het maatschappelijke leven aanwezig, schrijft Adré Lichtendonk.

Wie Kroatië zegt, denkt aan blauwe luchten en vakantieplaatjes. Een land met een lange kustlijn, dat jaarlijks veel zonaanbidders ontvangt. Toerisme is dan ook een belangrijke bron van inkomsten voor het land. Toeristen denken niet alleen aan strand en zon, maar ook aan oude kerken met eeuwenoude iconen en prachtige oude stadcentra.

En wie van de bezoekers aan al die mooie plaatsen staat er bij stil dat Kroatië betrokken was bij de laatste oorlog in Europa, nog geen twintig jaar geleden? Het voormalig Joegoslavië, waar Kroatië onderdeel van uitmaakte, kent een roerige geschiedenis. Lees het boek In Europa

van Geert Mak. Tot begin twintigste eeuw leven de verschillende etnische groepen in relatieve vrede naast elkaar. Maar de wereldoorlogen veroorzaken grote interne spanningen. Tito wordt vlak na de Tweede Wereldoorlog president van het Joegoslavische rijk en roept de communistische staat uit. Hij belooft alle etnische groeperingen een grote mate van autonomie, waardoor men elkaar verdraagt.

Als in 1980 Tito sterft, zijn al gauw barsten zichtbaar in Joegoslavië. In 1989 vindt de val van het communisme plaats en in 1990 wint de conservatieve partij van Tudjman de eerste verkiezingen sinds veertig jaar. Een sterk nationalistische koers in het politieke landschap baant de weg naar het uitroepen van onafhankelijkheid in 1991. Na de dood van Tudjman in 1999 schommelt de politiek tussen nationalisme en de sociaal-liberale lijn.

In 1992 wordt Kroatië door de Europese landen erkend als soevereine staat. In 2001 tekent men het stabilisatie- en associatieakkoord en hiermee is de eerste stap van Kroatische kant richting de Europese integratie gezet. In 2004 krijgt het land de status EU-kandidaat-lid. Vanaf dit moment is er veel kritiek op de langzame voortgang die het land maakt voor de volgende stap. Het uitleveren van verdachten van oorlogsmisdadigers is een zwaarwegend punt. De uitlevering in 2005 van een generaal aan het tribunaal maakt de weg vrij voor toetredingsonderhandelingen. Op 1 juli 2013 is de toetreding tot de Europese Unie een feit.