Waar bent u naar op zoek?

Kruisdragen

10-11-2020

Na zijn aandacht voor zelfverloochening wil Calvijn verder luisteren naar het onderwijs van de Heere Jezus Christus. Het tweede woord waarmee hij het leven als christen typeert, is ‘kruisdragen’, schrijft dr. R.W. de Koeijer.

Het door Christus gebruikte woord ‘kruisdragen’ bepaalt de gelovigen volgens Calvijn bij de moeiten die ze in hun aardse leven tegenkomen:

‘Want allen die de Heere als de Zijnen heeft aangenomen en die Hij Zijn gezelschap waardig gekeurd heeft, moeten zich instellen op een hard, moeilijk, rusteloos en van zeer veel verschillende soorten rampspoed vervuld leven. Het is de wil van de hemelse Vader om hen op deze wijze te oefenen, om zo bij de Zijnen terdege te beproeven hoe het er bij hen voorstaat.’ 

Nauwe verbinding

De hervormer bespreekt de vraag waarom de Heere de weg zo heeft bepaald en wijst op de onlosmakelijke band tussen Christus en Zijn volgelingen. Hoewel Christus Gods Zoon is, ging Zijn Vader bepaald niet zachtzinnig met Hem om.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 november 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.