Waar bent u naar op zoek?

Kunde die de praktijk dient

dr. C.M.A. van Ekris
Door: dr. C.M.A. van Ekris
10-12-2020

Het Cornelis Graafland Centrum wil de academische ontwikkeling van predikanten stimuleren. Tegelijk is het thema academische vorming en ontwikkeling een heikel punt in de kerk. Welke academische kunde helpt in de praktijk van het gemeenteleven?

Op de nieuwe website (www.cornelisgraaflandcentrum.nl) staan mooie termen: ‘theologisch onderzoek stimuleren’, ‘gebaseerd op de gereformeerde geloofsleer’, met als doel ‘prediking die aansluit bij de kerkganger van de 21e eeuw’. Hoe bereik je dit doel?

Behulpzaam

Is het schrijven van een proefschrift of een theologisch artikel ook echt behulpzaam voor de kerk, voor de prediking, voor de gemeente? Iemand zei me pas dat hij merkte dat hbo-theologen dichter bij het echte leven kunnen komen en dat dat echt een meerwaarde heeft. Zijn vraag was min of meer: helpt de wijze van academische vorming ook werkelijk in het dichterbij brengen van de woorden van God, dichter bij het werkelijke leven?

Ik hoop dat die vragen in de kerk niet een strijdgesprek worden tussen predikanten en kerkelijk werkers of tussen universiteiten en hbo-instellingen. Hopelijk brengt het een gesprek op gang over welke academische kunde de praktijk en het gemeenteleven (en ook de missionaire dimensie) werkelijk dient.

Levensvragen

Ik denk dat academische kunde ertoe doet. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen weken meegedaan aan een podcast-project met millennials (Dit dus!). Ik raakte onder de indruk van de kwaliteit van hun vragen. Ik raakte daarnaast bij vlagen ook vrolijk van het feit dat ik juist in die gesprekken echt wat had aan goede theologie.

Academische kunde betekent voor mij onder andere dat je contact hebt met de ‘grote traditie’ van de kerk. De millennials die ik sprak, zijn vaak afgehaakt omdat ze een kleine benepen traditie, waarmee ze opgegroeid zijn, vereenzelvigden met die grotere traditie van de kerk. Die ‘kleine traditie’ gaf geen antwoord op hun vragen en dus kwam het geloof op afstand te staan. Het helpt als je vanuit die ‘grote traditie’ iets kunt zeggen over de levensvragen van nu: over schepping en de zin van het bestaan, over wat bidden is, over wat eigenlijk bedoeld werd met verkiezing en waar dat een antwoord op was.

Mij motiveert dat: een stijl van theologiseren stimuleren die praktijk, traditie en kunde op elkaar betrekt. Niet slechts voor enkelingen die een proefschrift schrijven, maar eigenlijk vooral voor de brede company of preachers (gezelschap van voorgangers) die wekelijks preken.

Nieuw project

Een idee: Zouden we een project opzetten over tien profetische preken uit onze eigen traditie. We vragen breed rond, we komen tien lokale preken op het spoor, die beschrijven we goed (wat is het eigene van de situatie, hoe gaat de bijbeltekst in op de context, welke theologische keuzes worden er gemaakt in deze preek?). Dat doen we het liefste met een brede groep van predikanten (en geïnteresseerde kerkelijk werkers zou ik verwelkomen). En gaandeweg krijgen we misschien ook een impuls voor onze eigen theologiebeoefening ten bate van de preek. Het liefste doen een paar niet-theologen ook mee. Een paar kundige mensen qua taal, qua didactiek, qua sociologie en psychologie. En dan met elkaar een publicatie voorleggen aan de bredere groep van collega’s? Of dat één uit die groep daar een vervolgonderzoek aan wijdt?

Gereformeerde profetische prediking, dat lijkt me echt iets toevoegen aan de praktijk van vandaag.

dr. C.M.A. van Ekris
dr. C.M.A. van Ekris