Waar bent u naar op zoek?

Kus de Zoon!

14-03-2018

De oproep tot het kussen van de Zoon vinden we in Psalm 2: ‘Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt,' schrijft ds. A. de Lange.

Kussen heeft hier niets met romantiek van doen. Het is het teken van erkenning van en onderwerping aan gezag. 

Gods Koninkrijk komt. Dat wordt rondom de komst van de Heere Jezus duidelijk aan de orde gesteld door Johannes de Doper en door Hemzelf. In het Oude Testament is het in het bestaan van Israël echter al zichtbaar, en met name in de tijd van de koningen, David voorop.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 maart 2018.