Waar bent u naar op zoek?

Lang leve de leerdienst

11-05-2021

De kerkenraad van de hervormde gemeente te X, waar ik volgende maand in een avonddienst hoop voor te gaan, stuurde me een mailtje, vertelt ds. G.J. Glismeijer: ‘Die dienst staat zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus op het rooster.'

‘We stellen het op prijs als u die passage uit het belijdenisgeschrift leest en terug laat komen in uw preek…’

De lezer merkt: soms droom ik van een kerk die de leerdienst weer in ere herstelt. Waar is de tijd gebleven dat in ‘Gereformeerde-Bondsgemeenten’ standaard de Heidelbergse Catechismus of de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan bod kwam in de avonddiensten? Soms ook de Dordtse Leerregels. Zonder veel discussie, meestal ook zonder een officieel besluit, zijn catechismuspreken naar de zijlijn geschoven. In veel gemeenten zijn ze eerder uitzondering dan regel.

Geloofsleer

Het is de vraag of gemeenteleden dat erg vinden. Veelal wordt de catechismus en de catechismuspreek een beetje als achterhaald, stoffig, saai of moeilijk gezien. Al die ‘bakken dogmatiek’, het leidt slechts tot ‘gezeur’ over de leer. ‘Niet de leer, maar de Heer’ – alsof die taalkundige vondst een adequate tegenstelling is. Maar goed, mensen willen vandaag een praktische preek. De vragen ‘Hoe houden we het vol?’, ‘Hoe leef ik als navolger van Jezus?’ worden urgenter, belangrijker geacht dan verhandelingen over de geloofsleer.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 mei 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.