Waar bent u naar op zoek?

Leendert Torn (red.) Gebeden voor lichte en donkere dagen. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 352 blz.; € 24,99.

10-09-2020

Voor deze bundel zijn 200 gebeden speciaal geschreven, met het oog op de lezer van deze tijd. Onder de medewerkers Stefan Paas, Huub Oosterhuis, Elly Zuiderveld. Ds. Werner Pieterse schrijft in het ‘Woord vooraf’: ‘De stem van de Ander maakt ons mens, tot het enige dier dat bidt.’