Waar bent u naar op zoek?

Leestips voor de vakantie

30-06-2022

In de zomer nemen veel mensen een tijdje afstand van hun werk. Of je dan gaat ontspannen of juist tot bezinning wilt komen, een goed boek komt altijd van pas. De redactie geeft tien leestips.

Ellen Vaughn, Een leven op het altaar. De biografie van Elisabeth Elliot

uitg. Brevier | 390 blz. | € 24,99

Elisabeth Elliot (1926-2015) was zendelinge in Ecuador, toen leden van een indianenstam haar echtgenoot Jim Elliot en vier collega-zendelingen doodden met een speer. Met haar peuterdochter ging Elisabeth een paar jaar later bij diezelfde stam wonen, leerde ze hun de Bijbel kennen en liet ze hun zien wat vergeving inhoudt.

Stilte van het hart. Verzamelde geschriften van dr. A. van Brummelen

uitg. de Banier | 648 blz. | € 54,95

Dit boek haalt leven en werk van dr. A. van Brummelen (1928-1999), oud-voorzitter van de Gereformeerde Bond, voor het voetlicht. Het bevat onder andere een dwarsdoorsnede van meditaties, preken, homiletische reflexen, pastorale bijdragen, zijn proefschrift en het boek Meditatief leven.

Eva Vriend, Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners

uitg. Atlas Contact | 384 blz. | € 17,50

Op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gedicht. Wat betekent zo’n ingrijpende verandering voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen? Eva Vriend laat het zien aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier vissersfamilies uit Urk, Volendam, Spakenburg en Wieringen.

Lody van de Kamp, De nacht die mijn leven voorgoed veranderde

KokBoekencentrum uitgevers | 96 blz. | € 5,99

De Jood Kasriël wordt als kleine jongen in Polen opgepakt. Hij overleeft en vertrekt na de oorlog naar Amerika, waar hij de band met zijn verleden verbreekt. Pas als opa vertelt hij kleindochter Mirjam een afschuwelijk geheim. Een novelle over een levenslang oorlogstrauma, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Dane Ortlund, Zachtmoedig en nederig van hart. De liefde van Christus voor Zijn kinderen

uitg. de Banier | 219 blz. | € 18,95

Dane Ortlund geeft aan de hand van verschillende bijbelgedeelten door hoe Christus denkt over Zijn kinderen, zodat ze rust vinden in Hem. De schrijver wil met dit boek onzekere gelovigen bemoedigen. Hij citeert uit werken van puriteinen.

Machteld Siegmann, Wachter op de morgen

Ambo|anthos uitgevers | 216 blz. | € 21,99

Tak houdt een relaas tegen de buurman van zijn kleindochter over zijn kindertijd tijdens de crisisjaren, de dood van zijn moeder, over dwangarbeid en zijn dochter Marina, die met hem gebroken heeft vanwege zijn strikte opvattingen. Machteld Siegmann schrijft zo over verbroken familiebanden en de hoop op verzoening.

Dr. F.G. Immink, Overtuigd gereformeerd. Met sympathie voor de traditie (Artios-reeks)

uitg. Groen | 176 blz. | € 15,99

Traditie klinkt niet populair of aansprekend, maar dr. F.G. Immink is ervan overtuigd dat de gereformeerde geloofstraditie veel te bieden heeft, juist ook in deze roerige tijd. Traditie is een autoriteit die uitreikt boven de waan van de dag. De kern ervan zet hij in dit boek uiteen.

Annejet van der Zijl, Fortuna’s kinderen. Een trans-Atlantische familiekroniek

uitg. Hollands Diep | 288 blz. | € 24,99

Leon Herckenrath gaat begin negentiende eeuw zijn geluk zoeken in Amerika. Hij wordt rijk én trouwt met de jonge, zwarte slavin Juliette. Vanwege strengere slavernijwetten smokkelt hij vrouw en kinderen naar Nederland. Hun oudste dochter en haar Hollandse man maken ten tijde van de Goldrush de reis weer terug. Een waargebeurd verhaal over twee generaties ‘fortuinzoekers’.

Willem Jan Otten, Zondagmorgen. Over het missen van God

uitg. Skandalon | 264 blz. | € 25,99

Het kerkelijk jaar is in de ogen van Willem Jan Otten het grootste kunstwerk dat de westerse beschaving heeft opgeleverd. Toen hij tijdens de coronacrisis niet naar de kerk kon, schreef hij over zijn persoonlijke tocht, dwars door alle 52 zondagen van het jaar. Het lezen van dit boek is niet minder dan een zegenrijke ervaring, aldus een recensent.

Ds. J. Westerink, Genade gevonden bij God. Leven als Noach

uitg. Den Hertog | 112 blz. | € 15,50

De auteur, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, schildert de geschiedenis van Noach als een geschiedenis van Gods genade. Hij werkt het leven en de tijd van Noach uit naar onze tijd. De Heere Jezus Christus is de Ark van het behoud.