Waar bent u naar op zoek?

Leestips voor de zomer

01-07-2021

In de zomer houden we vakantie, zijn er in ieder geval minder verplichtingen. Dat geeft meer tijd voor ontspanning, maar ook voor verdieping en bezinning. De redactie geeft hiervoor tien leestips.

Els Florijn, De engelen van Elisabeth


Uitg. Mozaïek |256blz. |€ 21,99

Elisabeth de Lange (23) wordt verdacht van de moord op twee van haar kinderen. Bij gebrek aan bewijs wordt ze krankzinnig verklaard en naar een gesticht afgevoerd. Deze roman bevat een aangrijpend verhaal over de schrijnende wereld van de psychiatrie aan het einde van de negentiende eeuw.

Richard Toes, Geloof in onderwijs

Uitg. de Banier |240 blz. |€12,95

Dr.Toes pleit in dit boek voor echt onderwijzen. Dat wil zeggen: de door het voorgeslacht verworven wijsheid overdragen op de leerlingen. Hij vindt dat de maatschap- pij te veel claims op het bord van het onderwijs legt en keert zich tegen individualisering en rendementsdenken. ‘Het grote belang van de christelijke scholen zit in hun vormende waarde.’

Op verhoogde toon.

Verzameld werk van ds. L. Kievit (1918-1990)


Uitg. de Banier |560 blz. |€49,95

Dr. ir. J. van der Graaf en ds. H. Westerhout brachten eerder verschenen werk van de hervormd-gereformeerde predikant ds. L. Kievit bijeen. Meditaties, preken en artikelen in deze bundel laten het nodige zien van Kievits theologie en spiritualiteit. Eerbied voor de Schrift en gerichtheid op het hart van mensen waren kenmerkend voor hem.

Ds. J.A.W. Verhoeven, Hoop en heiliging.

Leven met Christus in de tussentijd (Artios-reeks)


Uitg. Groen |193 blz. |€15,99

De hoop op Gods komende Koninkrijk verandert ons leven hier en nu tot een tijd van voorbereiding, stelt de voorzitter van de Gereformeerde Bond. Hij belicht wat dit leven als pelgrim concreet inhoudt en roept op om te ontseculariseren, zodat we niet blijven leven in de roes van het hier en nu.

Francine Rivers, De schepping juicht.


Waarnemingen in de natuur


KokBoekencentrum Uitgevers |240 blz. |€20,00

Francine Rivers zoekt naar lessen en verborgen boodschappen bij talloze planten, dieren, insecten. Karin Buursma zorgde voor ‘liederen, citaten en overpeinzingen om dicht bij God te komen’. Het boek spoort aan zelf de wandelschoenen aan te trekken om te zien hoe de schepping juicht tot eer van God.

Mandy van Dijk, Duivelseiland


Uitg. Atlas Contact |320 blz. |€22,99

Geallieerde officieren die vochten in de Eerste Wereldoorlog, zitten in een interneringskamp op Urk. Dit spannende relaas volgt vijf mannen, hun ontsnappingspogingen en hun relatie met de eilandbewoners bij wie de oorlog binnendringt via deze buitenlandse militairen.

Een koppeling van het kleinere (menselijke) verhaal aan een grote geschiedenis.

D.A. Carson, Het evangelie centraal.


Kruis en opstanding van Jezus


Uitg. Brevier |200 blz. |€ 19,95

Aan het kruis is de straf door God voltrokken en door God gedragen. Wie ermee opgegroeid is, zou vergeten hoe bijzonder het is. D.A. Carson vraagt aandacht voor ‘God Die leeft, sterft en weer leeft’. Hij beschrijft niet alleen wat er is gebeurd, maar vooral wat de betekenis van kruis en opstanding is.

Robert Sarah en Nicolas Diat,


Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde


Uitg. Betsaida en De Boog |433 blz. |€ 18,50

Het westen verkeert volgens de rooms-katholieke kardinaal Robert Sarah in crisis. De westerse mens is vervuld met haat – tegen het verleden en zijn tradities, tegen het eigen land én jegens de mens op zichzelf.

Bijzonder (actueel) boek van een diepzinnige Afrikaanse denker.

Marilynne Robinson, Jack


Uitg. De Arbeiderspers |304 blz. |€22,50

Jack heeft een negatieve kijk op zichzelf. Toch krijgt hij een relatie met de zwarte Della. Ten tijde van de rassenscheiding is dit een verboden liefde. Jack voert een innerlijke strijd. Moet hij weglopen of volhouden? Ze praten urenlang met elkaar op de filosoferende manier die Robinson eigen is.

Jan Brokken, De tuinen van Buitenzorg


Uitg. Atlas Contact |224 blz. |€22,99

De auteur gaat in dit boek aan de hand van brieven en foto’s van zijn tante op zoek naar de geschiedenis van zijn moeder Olga, die hij nooit echt leerde kennen. Zij verhuisde in 1935 naar Nederlands-Indië, maar moest in 1947 terugkeren. Brokken verweeft Olga’s verhaal met beschouwingen over muziek, literatuur, cultuur en geschiedenis.