Waar bent u naar op zoek?

Leiders van de toekomst

Ds. W.H. den Hartog
Door: Ds. W.H. den Hartog
03-12-2020

In de Presbyteriaanse Kerk in het zuiden van Malawi ging traditioneel alle aandacht uit naar de kinderen van de zondagsschool en naar de volwassenen. ‘Ik zie het als mijn taak dit patroon te doorbreken’, zegt ds. Banda. Het is zijn droom dat jongeren er binnen de kerk helemaal bij horen.

Onder De Blantyre Synod van de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) vallen 1,7 miljoen leden van wie 67 procent tot de jeugd behoort. Ds. Chikondi Wyson Banda (36) raakte zelf al vroeg betrokken bij het jeugdwerk binnen de CCAP en maakte in de loop der tijd kennis met alle aspecten. Later werd Chikondi gemeentepredikant en sinds 2017 is hij directeur van de jeugdafdeling. Hij vertelt over zijn passie: de jeugd.

Actief betrekken

‘De jeugd moet in alle delen van de kerk een stem hebben. Gebruik jongeren niet alleen om de kerk schoon te maken, maar betrek hen ook in het bestuur, de financiën en bij evangelisatie. In de stad zien we dit gelukkig gebeuren. Op het platteland is er echter nog een lange weg te gaan. In de helft van de gemeenten wordt de jeugd er niet actief bij betrokken. Het grote probleem is dat nog te veel ouderlingen op het platteland denken dat hun ambt voor het leven is. Dit ondanks dat de maximale termijn van een ambtsdrager bij de CCAP zes jaar is. Ouderlingen op het platteland lappen deze regel aan hun laars. Op deze manier komt veel van de jeugd er niet aan te pas.’

Hoe doorbreek je dit patroon?

‘Samen met de GZB zijn we bezig om een bewustwordingsprogramma met betrekking tot de jeugd over de hele synode uit te rollen. Oudere mensen moeten inzien dat jongeren de leiders van de toekomst zijn en die toekomst begint nu. De jeugd weet niet altijd hoe het bestuur van een kerk werkt. Als jeugdafdeling van de kerk is het aan ons om de jongeren hierin te trainen. Voor deze trainingen gebruiken we de ouderlingen.’

Via social media

Ds. Banda ziet ook dat COVID-19 aanleiding geeft om dingen anders te doen: ‘Vroeger dacht men dat je als christenen per se in een kerk bijeen moest komen om te groeien in je geloof. Vandaag de dag zie ik echter dat veel jongeren verslingerd zijn aan sociale media. Gebruik deze dan ook om de jeugd te bereiken. Je staat er versteld van welke mogelijkheden Facebook, Twitter en WhatsApp bieden om het Evangelie te delen. Ook als je door de huidige crisis niet meer altijd naar de kerk kan in Malawi, kunnen we de jongeren toch met deze middelen bereiken. Ik heb een team van vier mensen dat iedere dag een bijbelvers uitstuurt. Op zondag komt daar een aantal vragen bij zodat jongeren deze met elkaar kunnen bespreken. Op deze manier bereiken we honderden jongeren en het breidt nog steeds uit. Het mooie is dat jongeren ook zelf onderwerpen kunnen aandragen.’

Dwarsverbanden

Er ontstaan door de aanpak van de jeugdafdeling mooie dwarsverbanden tussen generaties. ‘Jongeren en ouderen gaan er nu samen op uit om te evangeliseren. Verder zie ik jongeren die eropuit trekken in de ‘week van diaconie’ om een huis te bouwen voor een oudere en om voedsel uit te delen. Ook planten de jongeren veel bomen. Zorg dragen voor de schepping helpt uiteindelijk ook de oudere generatie.’

Ds. W.H. den Hartog
Ds. W.H. den Hartog