Waar bent u naar op zoek?

Leidinggeven

11-02-2013

In seculiere organisaties spelen identiteit, spiritualiteit, inspiratie, passie, leiderschap, diversiteit een rol. Net als in de kerk, schrijft D. van Putten. Kunnen we van elkaar leren?

Na een loopbaan van dertig jaar bij de Koninklijke Marechaussee – waarvan tien jaar als generaal in de leiding van ‘het Wapen’ en de afgelopen vier jaren als eindverantwoordelijke commandant – heb ik medio 2012 afscheid genomen. In mijn carrière heb ik twee jaar mogen dienen bij de Antilliaanse politie op Sint Maarten en één jaar bij de Nederlandse politie in de korpsleiding van het Korps Landelijke Politiediensten. Ik heb in mijn werk en leven veel meegemaakt en de nodige ervaring opgedaan op het gebied van leiderschap. Ik mocht leidinggeven aan de Koninklijke Marechaussee, een politieorganisatie met een militaire status. Terwijl de politie zorgt voor de veiligheid op straat, zorgt de Koninklijke Marechaussee voor de veiligheid van de Staat, in ons land of ver daarbuiten. De marechaussees voeren politietaken uit, maar wel met een militaire identiteit. ‘Wie ze zijn’ is bepalend voor de taakuitvoering.

Aan mij werd nog wel eens gevraagd: ‘Is het eenzaam aan de top?’ Die vraag kun je ook stellen aan predikanten en andere (geestelijke) leiders. Veel leiders erkennen dat het vaak eenzaam is omdat mensen hoge verwachtingen van je hebben. Mensen kijken tegen je op en verwachten van jou antwoorden op complexe vragen.